Trắc nghiệm: Bạn cần bổ sung thêm điều gì cho cuộc sống của mình?

 

Chi tiết nào trong bức hình này đập vào mắt bạn đầu tiên?